NAČIN PLAĆANJA

Pri pretraživanju naše ponude na website-u, možete kliknuti na tipku „pošalji upit“, te trebate što detaljnije ispuniti za to predviđeni formular.

Naknadno ćemo provjeriti da li je moguće rezervirati traženu uslugu i potvrditi Vam za to završnu cijenu sa pripadajućim troškovima, te iznos akontacije. Ukoliko Vam ponuđena cijena i uvjeti rezervacije odgovaraju trebat će nam Vaša završna potvrda nakon koje ćemo Vam e-mailom poslati narudžbenicu za plaćanje akontacije.

Akontaciju kao potvrdu rezervacije treba uplatiti u roku od 3 dana.
Nakon uplate potrebno nas je što prije obavijestiti o uplati.
Nakon izvršene uplate akontacije primit ćete potvrdu o plaćanju akontacije i voucher koji sadrži sve podatke o rezervaciji.

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA SLIJEDEĆI NAČIN

Uplatom u kunama na žiro račun agencije:

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su vam slijedeći podaci:

Uplatom u kunama na žiro račun agencije:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su vam slijedeći podaci:

Troškove izvršene uplate plaća gost.